THÔNG BÁO GIỜ NHẬN GIAO DỊCH

Loại giao dịch

Thời gian giới hạn

    Nộp/Rút tiền mặt

15:00

Chuyển tiền đến trong nước

16:00

Chuyển tiền đến nước ngoài

15:30

Chuyển tiền đi (Trong Nước và NướcNgoài)

 

    Qua kênh điện tử Ebanking

15:00*

    Lệnh giấy (gửi Bản gốc/Fax/Email):

 

Giao dịch lẻ

15:00*

Giao dịch theo lô

14:00

Tiền gửi có kỳ hạn

15:00

Các dịch vụ tài trợ thương mại

 

Phát hành Thư tín dụng (“L/C”) nhập khẩu, Thư tín dụng dự phòng, Bảo lãnh ngân hàng

14:30

Nhận bộ chứng từ nhập khẩu theo L/C

13:30

Nhờ thu bộ chứng từ nhập khẩu

14:00

Thanh toán bộ chứng từ nhập khẩu

15:00

Nhận bộ chứng từ xuất khẩu theo L/C

15:00

Nhận bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu

15:00

Các dịch vụ khác

Vui lòng liên hệ với ngân hàng cho từng dịch vụ cụ thể

(*) Thời gian giới hạn cho Chuyển khoản nội bộ sẽ được kéo dài đến 16:00 với các điều kiện sau:

  • Chuyển khoản đến và đi từ các tài khoản trong phạm vi Chi nhánh.
  • Không yêu cầu chứng từ hỗ trợ. 

Ghi chú chung:

1.Xử lý kịp thời:

  • Các chỉ thị thanh toán hợp lệ/bộ hồ sơ đầy đủ/bộ hồ sơ hoàn chỉnh đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phát hành nhận được trước thời gian giới hạn, kèm theo đầy đủ chứng từ hỗ trợ và đủ số dư trên tài khoản sẽ được xử lý ngay trong ngày.
  • Các chỉ thị thanh toán/đơn đề nghị nhận được sau thời gian giới hạn hoặc thiếu chứng từ hỗ trợ sẽ được xử lý trong cùng ngày hoặc vào ngày làm việc tiếp theo dựa trên những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi.

2.Đề nghị rút vốn vay:

Chỉ thị thanh toán liên quan đến việc rút vốn vay sẽ được xử lý sau khi hoàn thành hồ sơ rút vốn và khoản vay được giải ngân vào tài khoản của khách hàng trước thời gian giới hạn.

3.Thanh toán bằng ngoại tệ:

Chỉ thị thanh toán bằng ngoại tệ hoặc các chỉ thị yêu cầu có chứng từ hỗ trợ theo quy định kiểm soát ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy trình nội bộ của Chi nhánh sẽ được xử lý khi nhận đủ các chứng từ hỗ trợ theo yêu cầu.

 

Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2023, cho đến khi có thông báo mới.

Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể được thay đổi bởi Chi nhánh không cần thông báo trước.

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần làm rõ thêm, vui lòng liên hệ với phòng Khách hàng Doanh nghiệp của Chi nhánh.