TÀI CHÍNH THƯƠNG MẠI

BPCE IOM CN HCM cung ứng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với các phương thức thanh toán thông thường trong thương mại quốc tế. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và tận tình sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng, đảm bảo xử lý nhanh chóng và kịp thời giao dịch theo yêu cầu của khách.

GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

BPCE International - Corporate Department

Tín dụng chứng từ

Tín dụng chứng từ là một phương thức thanh toán quốc tế dùng để thanh toán cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tín dụng chứng từ là phương pháp thanh toán an toàn mà nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu có thể tự tin giao dịch với nhau. Việc thanh toán chỉ được thực hiện khi tất cả các điều kiện và điểu khoản của Thư tín dụng được tuân thủ.
Chúng tôi đề xuất một số loại tín dụng chứng từ
– Tín dụng chứng từ không hủy ngang: Cam kết của ngân hàng phát hành không được hủy bỏ hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước của tất cả các bên tín dụng, đặc biệt là người nhận / người thụ hưởng. Một tín dụng chứng từ không huỷ ngang nghĩa là một cam kết chắc chắn và không thể hủy ngang được của ngân hàng phát hành.
– Tín dụng chứng từ không thể hủy ngang được Xác nhận: Bên xuất khẩu hoặc nhà cung cấp có thể yêu cầu chứng từ tín dụng cấp cho mình được xác nhận. Điều này có nghĩa là ngân hàng thông báo trở thành ngân hàng xác nhận. Một tín dụng chứng từ không huỷ ngang được xác nhận là một cam kết kép từ cả ngân hàng phát hành và ngân hàng xác nhận.

Lợi ích chính
Tín dụng chứng từ không hủy ngang được Xác nhận là một hình thức đảm bảo đối với những rủi ro sau
• thương mại
• ngân hàng
• chính trị
• không chuyển khoản

Tín dụng chứng từ Nhập khẩu hoặc Thư tín dụng Nhập khẩu
Tín dụng chứng từ Nhập khẩu hoặc Thư tín dụng Nhập khẩu là một phương thức thanh toán theo đó Ngân hàng cam kết thanh toán tín dụng của bạn với nhà cung cấp của bạn, tùy thuộc vào các chứng từ được chuyển đến nhà cung cấp là phù hợp với Thư tín dụng nhập khẩu.

Lợi ích chính
• Tạo điều kiện cho hoạt động nhập khẩu của bạn;
• Cung cấp cho nhà cung cấp của bạn với sự đảm bảo được thanh toán;
• Đảm bảo việc giao hàng nhập khẩu của bạn, vì thanh toán được thực hiện giữa ngân hàng của bạn và ngân hàng của nhà cung cấp;

Tín dụng chứng từ xuất khẩu hoặc Thư tín dụng xuất khẩu
Khi tham gia vào hoạt động xuất khẩu, tín dụng chứng từ xuất khẩu hoặc thư tín dụng xuất khẩu đảm bảo thanh toán bởi ngân hàng của khách hàng của bạn, với điều kiện hàng hoá được giao và các chứng từ yêu cầu kèm theo được xuất trình phù hợp theo thỏa thuận trong thư tín dụng xuất khẩu.
Lợi ích chính
• Kiểm soát rủi ro không thanh toán xuất khẩu của bạn.
• Kiểm soát tốt hơn hoạt động thương mại của bạn.

Thư tín dụng dự phòng
Thư tín dụng dự phòng là một cam kết chắc chắn và không thể huỷ ngang của Ngân hàng để thanh toán cho nhà cung cấp (người thụ hưởng). Nó hoạt động như một bảo lãnh thanh toán cho người thụ hưởng (nhà xuất khẩu cung cấp hàng hóa cho bạn).

Đủ điều kiện
Một công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

Nhờ thu chứng từ

Công ty của bạn tham gia vào thương mại quốc tế, dù là nhập khẩu hay xuất khẩu?
Bạn có muốn đảm bảo thanh toán từ khách hàng quốc tế của bạn hoặc muốn thanh toán cho các nhà cung cấp quốc tế của bạn?
BPCE IOM cung cấp cho bạn dịch vụ chứng từ nhờ thu: một phương tiện thanh toán cho phép bạn tăng tính linh hoạt cho việc quản lý tài chính các giao dịch thương mại của bạn.
Đối với nhập khẩu
Đối với nhà nhập khẩu, nhờ thu chứng từ nhập khẩu cung cấp một kỹ thuật thanh toán quốc tế cho phép nhà cung cấp của bạn được giải quyết với yêu cầu thanh toán ngay hoặc có kỳ hạn, khi trình chứng từ tới Ngân hàng.
Nhờ thu chứng từ nhập khẩu đem đến các giải pháp thuận lợi cho các nhà nhập khẩu:
• Nó đảm bảo an toàn thanh toán của bạn cho nhà cung cung vì bạn chỉ thực hiện thanh toán sau khi đã có bằng chứng về việc giao hàng.
• Nó đảm bảo việc tiếp nhận hàng nhập khẩu của bạn, theo đúng các điều khoản hợp đồng.
• Đây là một sự thay thế đơn giản và hiệu quả về chi phí so với Thư tín dụng khi bạn thực hiện giao dịch thương mại với các đối tác đáng tin cậy.
Đối với xuất khẩu
Đối với nhà xuất khẩu, nhờ thu chứng từ xuất khẩu cung cấp một kỹ thuật thanh toán quốc tế đảm bảo thanh toán theo yêu cầu cho việc xuất khẩu hàng hoá của bạn khi Ngân hàng trình chứng từ cho ngân hàng của khách hàng. Chứng từ này nêu rõ các điều kiện nào và khi nào các chứng từ này được giao cho người mua.
Nhờ thu chứng từ Xuất chuyển đem đến các giải pháp thuận lợi cho các nhà xuất khẩu:
• Hàng hoá bạn xuất khẩu sẽ được giao cho khách hàng chỉ khi chấp nhận hối phiếu hoặc khi thanh toán;
• Bạn được hưởng lợi từ mạng lưới quốc tế của chúng tôi và đội ngũ chuyên môn địa phương. Chứng từ xuất khẩu của bạn được chuyển trực tiếp tới ngân hàng của người mua.
Đủ điều kiện
Một công ty tham gia vào thương mại quốc tế, hoặc nhập khẩu hoặc xuất khẩu.

Hạn mức nhập khẩu

Hạn mức nhập khẩu là hạn mức tín dụng ngắn hạn để hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng thanh toán các khoản tiền hàng với nhà cung cấp nước ngoài.
Thời hạn
Thời hạn sẽ được định trước và có thể từ 30 đến 360 ngày.
Lợi ích
• Hỗ trợ dòng tiền để thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài.
• Hàng hóa & máy móc thiết bị đều có thể xem xét cho khoản vay nhập khẩu.
• Cho phép nhiều loại ngoại tệ (tùy theo quy định của Ngân hàng Nhà nước)
• Thời hạn linh hoạt.
• Tỷ giá hối đoái có thể thương lượng
• Người quản lý tài khoản sẽ xem xét dự án/ kế hoạch kinh doanh của bạn để thiết kế hạn mức phù hợp.

Hạn mức chiết khấu

Hạn mức chiết khấu là hạn mức tín dụng ngắn hạn để hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng bằng cách chiết khấu chứng từ xuất khẩu (LC, hợp đồng xuất, hóa đơn….)
Thời hạn
Thời hạn sẽ được định trước và có thể từ 30 đến 360 ngày.
Lợi ích
• Nguồn tiền mặt tức thời hỗ trợ hoạt động xuất khẩu
• Cho phép nhiều loại ngoại tệ (tùy theo quy định của Ngân hàng Nhà nước)
• Thời hạn linh hoạt.
• Tỷ giá hối đoái có thể thương lượng
• Người quản lý tài khoản sẽ xem xét dự án/ kế hoạch kinh doanh của bạn để thiết kế hạn mức phù hợp.