TÀI CHÍNH

TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TIỀN MẶT

Tài trợ doanh nghiệp:
Sản phẩm vay ngắn hạn cho DN vừa và nhỏ/DN lớn:
• Tài trợ vốn lưu động: cung cấp biện pháp tài chính ngắn hạn để hỗ trợ vòng quay vốn kinh doanh của công ty; đồng thời hỗ trợ thanh toán nhà cung cấp nội địa.
• Phát hành thư bảo lãnh L/C, tài trợ vay xuất nhập khẩu dựa trên hóa đơn/hợp đồng thương mại quốc tế.
• Dịch vụ CMA: quản chấp hàng tồn kho, linh hoạt hỗ trợ giao thương xuất nhập khẩu.

Thời hạn:
• 01 năm hợp đồng, xem xét tái cấp hàng năm.
• Khế ước kỳ hạn linh hoạt: 01/03/06 tháng.

Dịch vụ quản lý dòng tiền kinh doanh:
• Quản lý vốn lưu động ngắn hạn: tiền gửi tiết kiệm, quản lý tiền và giao dịch trực tuyến, lập kế hoạch quảy lý ngân sách.
• Quản lý công nợ phải thu: dòng tiền thu hộ từ khách hàng, tự động thu tiền điện nước và thanh toán hóa đơn điện thoại.
• Quản lý các khoản phải trả: tạo chuyển khoản thanh toán, thanh toán lương hàng tháng.
• Quản lý nhóm tài khoản: hỗ trợ cung cấp sao kê các nhóm công ty/nhóm các công ty liên quan, cũng như truy vấn theo dõi dư nợ/số dư tài khoản.

Lợi ích:
• Lãi suất vay cạnh tranh với đa dạng loại tiền VND/USD/EUR.
• Phí dịch vụ cạnh tranh và ưu đãi cho từng gói sản phẩm và dịch vụ.

Cần thêm thông tin?
Xin vui lòng liên hệ Chuyên viên quan hệ khách hàng hoặc Phòng Doanh nghiệp qua SĐT: (+84-28) 3932 0827

CHO VAY TRUNG DÀI HẠN

Bạn có cần đầu tư để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh?
Bất cứ khi nào bạn cần đầu tư mới hay mở rộng văn phòng/ nhà máy, kho bãi, hoặc mua sắm máy móc thiết bị sản xuất, BPCE HCM luôn đồng hành cùng với các dự án đầu tư của bạn.
Chúng tôi tài trợ nguồn vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam và/ hoặc các loại ngoại tệ khác. Phương thức tài trợ thích hợp với các nhu cầu vốn cho cả trung hạn và dài hạn.
Lợi ích của nguồn vốn trung dài hạn: (*)
• Việc giải ngân có thể thực hiện bằng đồng Việt Nam và/ hoặc các loại ngoại tệ thông dụng khác.
• Điều khoản vay linh động và qui trình đơn giản.
• Thời gian ân hạn có thể được áp dụng, tùy thuộc vào dòng tiền dự án.
• Được tư vấn, hỗ trợ và giám sát bởi các Giám đốc Quan hệ Khách hàng tận tâm.
• Phương thức thu nợ linh hoạt: lãi và gốc trả theo định kỳ hàng tháng/ 3 tháng/ 6 tháng.
*Điều khoản, diều kiện áp dụng, tùy vào phê duyệt chính thức của Ngân hàng.

BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

Doanh nghiệp cần một bảo lãnh tài chính cho một hoạt động cụ thể hay cho bên thứ ba? Chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu đó.

Theo yêu cầu của khách hàng, BPCE IOM CN HCM sẽ phát hành bảo lãnh cho bên thứ ba do khách hàng chỉ định (bên nhận bảo lãnh), theo đó, Ngân hàng cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.

Lợi ích
• Giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu của đối tác trong trường hợp đối tác yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng.
• Giúp tăng độ tin cậy của doanh nghiệp với đối tác của mình bằng bảo lãnh chắc chắn và đáng tin cậy.

Các loại bảo lãnh
Bảo lãnh thanh toán Ngân hàng cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư bảo lãnh.
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng Ngân hàng cam kết về việc thực hiện bồi thường cho bên nhận bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng ( chậm trễ , chất lượng …) và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ.
Bảo lãnh dự thầu Cam kết bằng văn bản của Ngân hàng, phát hành theo yêu cầu của bên dự thầu (bên được bảo lãnh) về nghĩa vụ tham gia dự thầu. Trường hợp bên được bảo lãnh phải nộp phạt do vi phạm qui định đấu thầu (không ký hợp đồng hay nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong thời gian quy định sau khi trúng thầu…) mà không nộp hoặc không nộp đầy đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì Ngân hàng sẽ thực hiện thay, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư bảo lãnh.
Bảo lãnh tiền ứng trước Các hợp đồng thương mại thường yêu cầu người mua phải ứng trước một phần hay toàn bộ tiền hàng trước khi người bán/nhà cung cấp sản xuất hoặc giao hàng. Đổi lại, người bán/nhà cung cấp (bên được bảo lãnh) phải nộp bảo lãnh do Ngân hàng phát hành trong đó cam kết với người mua về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước/tiền đặt cọc trong trường hợp nhà cung cấp/bên bán không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.
Bảo lãnh nhận hàng Thư cam kết bồi thường do ngân hàng phát hành cho hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu cho phép cho hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu giao hàng cho nhà nhập khẩu mà không cần xuất trình bản gốc Vận Đơn. Bảo lãnh này thường phát hành theo LC có quy định Vận Đơn ký phát theo lệnh của BPCE IOM CN HCM.
Các loại thư bảo lãnh khác theo yêu cầu của khách hàng mả pháp luật không cấm.

BPCE International - Corporate Department

You need financial support on your investment projects and are looking for solutions? Or maybe, do you simply want to manage your cash flow. Whether you need structured or traditional term funding, BPCE IOM – HCMC Branch’s financing solutions bring you optimal support.

STRUCTURED FINANCING

Là thành viên trực thuộc của Groupe BPCE, BPCE IOM HCM tiếp cận với chuyên môn quốc tế được công nhận trong việc tài trợ dự án và có thể cung cấp các giải pháp toàn diện cho nhu cầu của khách hàng.
Quan hệ đặc thù của chúng tôi với Natixis, ngân hàng đầu tư của Groupe BPCE cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp đầu tư và dịch vụ tài chính chuyên sâu nhất.
Các giải pháp tài trợ dự án có sẵn cho các doanh nghiệp liên quan đến các dự án có quy lớn trong các lãnh vực trọng yếu như là cơ sở hạ tầng, năng lượng, tàu biển và hàng không.

Tài trợ doanh nghiệp
BPCE IOM chi nhánh TP HCM duy trì quan hệ tín dụng với các công ty quốc gia trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế chiến lược của Việt Nam- dầu khí, năng lượng, khai khoáng, nông sản thương phẩm, cũng như là cơ sở hạn tầng và bưu chính viễn thông. Chúng tôi đáp ứng phần lớn các nhu cầu tài chính bằng cách cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện sử dụng các công cụ thích hợp từ bộ phận thị trường vốn của chúng tôi.

Tín Dụng xuất khẩu
Chúng tôi là chuyên gia trong việc tài trợ các hợp đồng quốc tế phát hành bởi tổ chức tín dụng xuất khẩu, và tư vấn, cấu trúc cho tín dụng xuất khẩu phát hành bởi lĩnh vực tư, người bảo hiểm hoặc tất cả các hình thức khác được thiết kế để đo lường rủi ro tín dụng và rủi ro quốc gia cho bất kỳ loại xuất khẩu nào. Văn phòng đại diện của BPCE IOM/Natixis ở Hà Nội là địa chỉ liên lạc chính cho tài trợ tín dụng xuất khẩu ở Việt Nam.

Tài trợ thương phẩm và năng lượng
BPCE IOM duy trì quan hệ tích cực với tất cả các công ty sản xuất, nhập khẩu, thương mại, và cung cấp dịch vụ thuộc ngành khai khoáng, năng lượng, và nông sản thương phẩm. Chúng tôi bao quát tất cả các nhu cầu bằng cách cung cấp giải pháp toàn diện và sáng tạo tận dụng các hỗ trợ đáng kể từ đội thị trường nguồn vốn của chúng tôi.
Ở Việt Nam, BPCE IOM chi nhánh TP HCM đã thiết lập tên tuổi như là nhà tài trợ năng động cho ngành xuất khẩu gạo và cà phê, bao gồm các nghiệp vụ xuất khẩu gạo giữa chính phủ – với chính phủ.

Tài trợ dự án
Dịch vụ tài trợ dự án của chúng tôi kết hợp đầy đủ chuyên môn và bao gồm dịch vụ tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành, tài trợ ngân hàng sơ cấp và thứ cấp, cho vay đồng tài trợ và dịch vụ ngân hàng đại ký, cấu trúc phát hành trái phiếu có giới hạn và đầu tư vốn.
Ở Việt Nam, Groupe BPCE đã tham gia tài trợ dự án phức hợp cảng nước sâu khu vực Cái Mép- Thị Vải cũng như dự án ở khu vực Cát Lái Hiệp Phước.

Tài trợ tàu biển
Groupe BPCE has earned a strong reputation in the world shipping market by co-financing close to 600 vessels over the last 10 years. Thanks to un-paralleled experience, we specialize in financing shipping assets for the energy industry including oils, gas and methane tankers, drilling vessels and offshore production rigs.
The first foreign bank to finance Vietnamese flagged vessels using a local registered mortgage security, BPCE IOM ship financing currently include bulkers, containerships, tankers, as well as offshore supply vessels for the oil and gas industry.

Tài trợ máy bay
Natixis Transport Finance specializes in aircraft finance, particularly for new assets, and is one of the world’s leading arrangers. It involves in all types of financing, including export loans with ECA guarantees, asset-backed commercial loans, financial leases, leveraged tax leases.