GIAO DỊCH NGOẠI HỐI

Để đáp ứng cho các nhu cầu thanh toán bằng tiền ngoại tệ hoặc nhận thanh toán bằng ngoại tệ, Khi tham gia vào các hoạt động thương mại quốc tế, BPCE IOM cung cấp 2 loại giao dịch ngoại tệ:

FX giao ngay

Hợp đồng giao ngay: Doanh nghiệp mua hay bán ngoại tệ vào cùng ngày cho đến 2 ngày từ ngày giao dịch . BPCE IOM kinh doanh tất cả các loại tiền tệ trong nhóm G7, của các nước châu Á và các thị trường mới nổi (trong nước và ngoài nước). Không giới hạn về giá trị của hợp đồng mua bán. Chứng từ thủ tục đơn giản.

FX kỳ hạn

Hợp đồng giao dịch hối đoái kỳ hạn để mua hoặc bán một lượng ngoại tệ xác định với tỷ giá đã được thỏa thuận trước và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai. Đây là phương thức đơn giản nhất giúp khách hàng phòng tránh những rủi ro trong thanh toán quốc tế những hợp đồng thương mại trong tương lai. Vì tỷ giá giao dịch được xác định sẽ giúp cho doanh nghiệp kiểm soát được dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tỷ giá thay đổi và xác định chi phí thương mại và xác định trị giá của thành phẩm.