Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

General Business Condition – BPCE IOM – EN

General Business Condition – BPCE IOM – VN

BIỂU PHÍ

Hiệu lực từ ngày 02 tháng 10 năm 2023

TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

THƯ TÍN DỤNG NHẬP KHẨU

Draft mở L/C

Miễn Phí

Mở L/C

0.125%/ tháng (Tối thiểu USD50)

Tu chỉnh L/C

Tăng trị giá/ gia hạn

0.125%/ tháng (Tối thiểu USD30)

Tu chỉnh khác

USD 25/lần

Hủy L/C theo yêu cầu

USD 50/lần

Thanh toán (bộ chứng từ)

0.15% (tối thiểu USD30 – Tối đa USD800)

Chấp nhận thanh toán bộ chứng từ trả chậm

0.2%/tháng (tối thiểu USD25)

Bộ chứng từ bất hợp lệ (khấu trừ trên số tiền được thanh toán cho người hưởng)

USD 60

L/C hết hạn/Chứng từ xuất trình vượt quá trị giá LC

0.125%/ tháng (Tối thiểu USD30)

Ký hậu vận đơn

Miễn Phí

Bộ chứng từ quá hạn

Miễn Phí

THƯ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU

Thông báo sơ bộ L/C

USD 10/lần

Thông báo L/C

USD 25/ lần

Thông báo L/C sửa đổi

USD 20/ lần

Xác nhận L/C

Theo thỏa thuậnphụ thuộc rủi ro quốc gia và ngân hàng

 

Phí chuyển nhượng L/C

0.125% (tối thiểu USD 50)

Tu chỉnh L/C chuyển nhượng

Tăng trị giá/ Gia hạn

0.125% (Tối thiểu USD30)

Tu chỉnh khác

USD 25

Nhờ thu chứng từ xuất khẩu theo L/C

0.25 % (Tối thiểu USD 30)

Chiết khấu chứng từ xuất khẩu theo L/C

0.25 % (tối thiểu USD 30 + lãi suất thỏa thuận tính từ ngày chiết khấu đến ngày nhận được tiền bồi hoàn)

Chứng từ quá hạn ( phí xử lý)

Miễn Phí

NHỜ THU CHỨNG TỪ (D/P, D/A)

Phí xử lý chứng từ

0.2 % (tối thiểu USD 25 – Tối đa USD 200)

Chiết khấu chứng từ D/P, D/A

Lãi suất thỏa thuận tính từ ngày chiết khấu đến ngày nhận được tiền bồi hoàn

Gởi tra soát nhờ thu

Phí Swift

Chứng từ quá hạn

Miễn Phí

Huỷ/Từ chối nhờ thu theo yêu cầu

USD 30

THƯ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG/STAND-BY L/C

Phát hành thư bảo lãnh

0.2%/tháng từ ngày phát hành (tối thiểu USD 40 – VND 950 000)

Phí tu chỉnh

Tăng trị giá/ gia hạn

0.2 %/tháng

(tối thiểu USD 30 – VND 700 000)

Tu chỉnh khác

USD 30 – VND 700 000

Thông báo thư bảo lãnh

USD 30 – VND 700 000

Phí xử lý hồ sơ yêu cầu thanh toán

Miễn Phí

Bảo lãnh nhận hàng

Dưới L/C

0.1 % / tháng (tối thiểu USD 50 – VND 1 200 000)

Không Dưới L/C

0.15 % / tháng (tối thiểu USD 100 – VND 2 400 000)

PHÍ KHÁC

Điện Swift

Phát hành L/C

USD 50

Phí Swift khác

 

· Khách hàng có Tài khoản

tại Ngân Hàng chúng tôi

USD 15

· Khách hàng không có Tài khoản tại Ngân Hàng chúng tôi

USD 30

Phí DHL

Theo giá cước

Cước phí bưu điện (trong nước)

USD 3

CHUYỂN TIỀN

CHUYỂN TIỀN

Nhận tiền về (trong nước và nước ngoài)

Miễn Phí

Chuyển tiền đi trong nước

· Chuyển tiền bằng VND

0.04%

(tối thiểu: VND 50 000 – Tối đa: VND 1 000 000)

· Chuyển tiền bằng ngoại tệ

VND 350 000

· Điều chỉnh/ hủy lệnh

VND 50 000

Chuyển tiền đi nước ngoài

· Phí chuyển tiền

0.2 % (tối thiểu USD 8 – Tối đa: USD 200)

· Swift

USD 15

· Điều chỉnh/ hủy lệnh

USD 15

· Phí NH trung gian

Theo giá thực tế */USD 25/EUR 24

TIỀN MẶT

Nộp tiền mặt

· USD/EUR

0.3% (tối thiểu USD 5 hoặc EUR 5)

· VND

Miễn Phí

Rút tiền mặt

· USD/EUR

0.3% (tối thiểu USD 5 hoặc EUR 5)

· VND

0.02 %

(tối thiểu VND 50 000 – Tối đa: VND 800 000)

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN

Xác nhận số dư tài khoản/ Xác nhận kiểm toán/ Xác nhận khác

VND 350 000/bản

Xác nhận số tài khoản

VND 100 000/bản

Yêu cầu thêm sao kê tài khoản

VND 100 000/bản

Yêu cầu thêm Báo có/ Báo nợ

VND 100 000/bản

Phụ phí cho chứng từ quá hạn

Trên 1 năm

VND 250 000/món

Trên 3 năm

VND 350 000/món

MT 940

 

Phí đăng ký

VND 1 000 000

Phí hàng tháng

VND 1 000 000/tài khoản/tháng

Duy trì tài khoản

100 000 VND/tháng cho số dư trung bình dưới VND 50 000 0005USD/tháng cho số dư trung bình dưới 2000USD5EUR/tháng cho số dư trung bình dưới EUR2000

Tài khoản không hoạt động

VND 250 000/tài khoản/tháng

Đóng tài khoản

VND 800 000/khách hàng

(*) Ghi chú:

  • Biểu phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (10%).
  • Các mức phí trên có thể điều chỉnhdựa trên mức độ hợp tác/khối lượng giao dịch.
  • Khách hàng có thể trả phí dịch vụ bằng VND hoặc bằng ngoại tệ khác đối với các khoản phí được thu bằng ngoại tệ/VND theo tỷ giá do BPCE công bố tại thời điểm thu phí.
  • Trường hợp khách hàng yêu cầu hủy bỏ giao dịch hoặc khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ trước hạn hoặc giao dịch không được thực hiện vì sai sót không phải do lỗi của BPCE gây ra, BPCE sẽ không hoàn lại phí dịch vụ và các khoản phí khác (điện phí, bưu phí, thuế, phí dịch vụ … phải trả các đơn vị/ngân hàng khác) đã thu.
  • Phí tính cho những dịch vụ khác không được liệt kê ở Biểu phí trên sẽ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
  • Các chi phí thực trả khác như bưu phí, telex, điện thoại, fax/SWIFT hay phí do ngân hàng đại lý thu và các phụ phí khác sẽ được thu thêm.
  • Tất cả các khoản phí trên đây thay thế cho các mức phí đã công bố và có thể được thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ không cần có thông báo trước trừ khi pháp luật Việt nam có quy định khác.