NGÂN HÀNG BPCE – CHI NHÁNH TPHCM THÔNG BÁO GIẢM PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC QUA HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Apr 16 2020 09:39AM

Kính gửi Quý khách hàng,

Thực hiện yêu cầu theo Công văn số 2342/NHNN-TT ngày 31/03/2020 thực hiện điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN (“CITAD”), Ngân hàng BPCE IOM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Ngân hàng”) xin trân trọng thông báo như sau:

  • Từ ngày 01/05/2020 đến hết ngày 31/12/2020, mức phí chuyển tiền đi các ngân hàng trong nước (qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN) sẽ được giảm như sau:

Hạng mục

Mức phí tiêu chuẩn hiện tại

Mức phí sau khi giảm

Mức giảm (*)

Chuyển tiền trong TPHCM

30.000 VND + 0,01% 
(tối thiểu 39.000 VND,

tối đa 180.000 VND)

25.000 VND + 0,005% 
(tối thiểu 35.000 VND, tối đa 150.000 VND)

5.000 VND + 0,005%

Tối thiểu 4.000 VND – Tối đa 30.000 VND

Chuyển tiền ngoài TPHCM

0,08%
(tối thiểu 60.000 VND –

tối đa VND 1.200.000 VND)

0,07%
(tối thiểu 55.000 VND – tối đa VND 1.100.000 VND)

0,01%

Tối thiểu 5.000 VND – Tối đa 100.000 VND

  • Mức giảm (*) trên cũng sẽ áp dụng cho tất cả các khách hàng hiện đang được áp dụng biểu phí ưu đãi của Ngân hàng.
  • Mức phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
  • Các mức phí khác vẫn giữ nguyên không thay đổi.

 

Trân trọng,

Ngân hàng BPCE IOM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh