THÔNG BÁO BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Aug 17 2023 09:21AM

Kính gửi Quý Khách hàng,

BPCE IOM – Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“BPCE”) cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Ngân hàng trong thời gian qua.

Thực hiện theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc Bảo vệ dữ liệu cá nhân (“BVDLCN”), BPCE xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng Thông báo về bảo mật dữ liệu cá nhân đối với Khách hàng giao dịch tại BPCE, được cập nhật kể từ 01/07/2023.

Theo đó, trong quá trình thiết lập thỏa thuận sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính giữa BPCE và Quý Khách hàng, BPCE có thể thu thập và xử lý dữ liệu của Quý Khách hàng và dữ liệu của các cá nhân có liên quan đến Quý Khách hàng, sau đây được gọi là các Chủ thể dữ liệu. BPCE cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nội dung Thông báo Bảo mật dữ liệu cá nhân này (Chi tiết xem tại đây) bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

  • Loại dữ liệu cá nhân và phạm vi dữ liệu cá nhân được xử lý;
  • Xử lý dữ liệu cá nhân
  • Các bên cụ thể liên quan đến xử lý dữ liệu;
  • Quyền và nghĩa vụ của Quý khách hàng;
  • Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Các nội dung trên đây có thể được sửa đổi theo quy định của pháp luật và quy định của BPCE trong từng thời kỳ và sẽ được đăng tải trên website của BPCE (tại các địa chỉ https://www.bpce-vietnam.com). Trường hợp Quý Khách hàng cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

BPCE IOM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Lầu 16, Tòa nhà Pearl 5

05 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu,

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyền được bảo mật dữ liệu của Quý khách hàng là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết mọi yêu cầu Quý khách đưa ra theo luật bảo mật dữ liệu cá nhân hiện hành.

Trân trọng,

BPCE IOM – Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.