Thông báo Bảo trì và Nâng cấp Hệ thống Ngân hàng lõi

Jun 14 2024 04:10PM

Kính gửi Quý khách hàng,

Ngân hàng BPCE IOM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Ngân hàng”) chân thành cảm ơn Quý khách đã luôn tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng suốt thời gian qua.

Để giữ vững cam kết cung cấp các dịch vụ và bảo mật với tiêu chuẩn cao nhất, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp quan trọng đối với hệ thống ngân hàng lõi của chúng tôi. Quá trình nâng cấp sẽ diễn ra từ 20:00 Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024 đến 18:00 Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024.

Trong thời gian này, các dịch vụ ngân hàng của chúng tôi sẽ tạm thời không khả dụng. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào có thể xảy ra và xin đảm bảo rằng những cải tiến này là cần thiết để nâng cao hiệu suất và bảo mật của hệ thống.

Ngân hàng sẽ hoạt động trở lại bình thường vào Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024.

Chúng tôi xin lỗi nếu có bất tiện nào xảy ra với Quý khách và đánh giá cao sự ủng hộ liên tục của Quý khách đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 

Trân trọng,

Ngân hàng BPCE IOM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh