Thông báo khẩn cấp: Cảnh báo hình thức lừa đảo mạo danh BPCE

Apr 05 2024 05:39PM

Đến: Tất cả khách hàng và công chúng

 

Chúng tôi, BPCE IOM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“BPCE”), thông báo khẩn cấp đến tất cả khách hàng và công chúng về một số hình thức lừa đảo mạo danh BPCE gần đây mà chúng tôi nhận biết. Một số cá nhân hoặc nhóm người đã khai thác trái phép tên, logo và nhãn hiệu của BPCE, mạo danh là nhân viên của BPCE và sử dụng các ứng dụng giả mạo mang logo BPCE để cung cấp các khoản vay cá nhân, nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Chúng tôi khuyến cáo tất cả khách hàng và công chúng cần nâng cao cảnh giác và thận trọng. BPCE xác nhận rằng chúng tôi không cung cấp các dịch vụ cho vay cá nhân. Chúng tôi cũng không có bất kỳ ứng dụng khách hàng nào ngoại trừ kênh ngân hàng trực tuyến chính thức. Chúng tôi lên án những hành vi sử dụng trái phép tên, logo và nhãn hiệu của chúng tôi.

 

Xin lưu ý các thông tin quan trọng sau:

  1. Không có dịch vụ cho vay cá nhân: Tại thời điểm thông báo này, BPCE xác nhận rằng chúng tôi chưa cung cấp bất kỳ sản phẩm cho vay cá nhân nào.
  2. Trang web chính thức và các kênh liên lạc: Trang web hợp pháp duy nhất của chúng tôi là https://bpce-vietnam.com và số điện thoại liên hệ của chúng tôi là (028) 3932.0827. Vui lòng chỉ liên hệ theo những cách trên để có thông tin chính thức của BPCE. Chúng tôi không cung cấp các sản phẩm thông qua điện thoại hoặc bất kỳ kênh hoặc ứng dụng nào khác ngoại trừ kênh ngân hàng trực tuyến chính thức.
  3. Tố cáo các hoạt động đáng ngờ: Hãy tố cáo ngay cho cơ quan chức năng những hành vi lừa đảo hoặc đáng ngờ.
  4. Các thủ tục pháp lý: BPCE sẵn sàng tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại mọi đối tượng có liên quan đến các hành vi phi pháp nói trên hoặc sử dụng trái phép tên, logo và nhãn hiệu của chúng tôi.

Sự cảnh giác và tố cáo các hoạt động gian lận của Quý vị là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và cộng đồng nói chung.

Cảm ơn Quý vị đã quan tâm đến vấn đề này và tiếp tục tin tưởng vào BPCE IOM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

BPCE IOM Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh