THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Feb 03 2024 10:40PM

Thứ bảy, ngày 03 tháng 2 năm 2024

Kính gửi Quý Khách hàng,

Chúng tôi tại Ngân Hàng BPCE IOM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh bằng trách nhiệm của mình xin thông báo đến Quý Khách hàng một vấn đề mà chúng tôi quan ngại nghiêm trọng. Gần đây, chúng tôi phát hiện website Tima (https://tima.vn) có thể hiện các thông tin liên quan đến Ngân Hàng BPCE IOM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận thấy rằng thông tin được cung cấp trên trang web này không chỉ không chính xác mà còn có khả năng gây hiểu lầm.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm liên quan đến trang web Tima

Chúng tôi muốn xác định rõ rằng Ngân Hàng BPCE IOM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm về các thông tin do trang web Tima (https://tima.vn) công bố. Nội dung trên nền tảng của Tima không thuộc trách nhiệm của Ngân Hàng BPCE IOM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi mong Quý Khách hàng biết rằng thông tin thể hiện trên trang web Tima về Chi Nhánh của chúng tôi là sai và không đáng tin cậy. Quý Khách hàng nên tham khảo các nội dung chính thức từ Ngân Hàng BPCE IOM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để có thông tin chính xác về các hoạt động của chúng tôi.

Hậu quả pháp lý

Chúng tôi muốn thông tin đến tất cả các bên liên quan rằng tên thương mại và nhãn hiệu của Ngân Hàng BPCE IOM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh được pháp luật bảo hộ. Bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc phổ biến thông tin sai lệch đều có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và chúng tôi có quyền tiến hành các hành động pháp lý chống lại những người vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

 

Chúng tôi trân trọng sự tín nhiệm của Quý Khách hàng đối với Ngân Hàng BPCE IOM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi muốn đảm bảo với Quý Khách hàng rằng chúng tôi luôn cam kết cung cấp thông tin chính xác và tin cậy. Hãy cảnh giác và chỉ tham khảo thông tin từ các kênh chính thức của chúng tôi.

 

Philippe LAFUE

Tổng Giám đốc

BPCE IOM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh