THÔNG BÁO VỀ CHÍNH SÁCH CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ VÀ GIỮ NGUYÊN NHÓM NỢ THEO THÔNG TƯ 02/2023/TT-NHNN

Apr 28 2023 03:15PM

Kính gửi Quý Khách hàng,

 

Nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cũng như hỗ trợ Quý Khách hàng tiếp cận nguồn vốn mới để duy trì sản xuất, kinh doanh, BPCE IOM – Chi nhánh TPHCM (sau đây gọi là “Ngân hàng”) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chính sách hỗ trợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo nội dung như dưới đây.

 

Văn bản pháp luật có liên quan

Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/04/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều kiện áp dụng

Khoản nợ được cơ cấu phải thỏa mãn các điều kiện sau:

1.          Dư nợ gốc phát sinh trước ngày 24/04/2023 và từ hoạt động vay;

2.          Nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi từ ngày 24/04/2023 đến hết ngày 30/06/2024;

3.          Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng;

4.          Được Ngân hàng đánh giá nguyên nhân không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng là do doanh thu thực tế sụt giảm so với doanh thu tại phương án trả nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng; và

5.          Được Ngân hàng đánh giá Quý Khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

Trường hợp loại trừ

Các khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.

Thời hạn xét duyệt

Đến hết ngày 30/06/2024.

Thời hạn cơ cấu, giãn nợ

Tùy thuộc vào mức độ khó khăn của Quý Khách hàng, nhưng không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Hồ sơ yêu cầu

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Ngân hàng để biết thêm chi tiết.

 

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Giám đốc Quan hệ Khách hàng phụ trách khi cần thêm thông tin, hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn.