Thông báo về yêu cầu cung cấp thông tin cho các giao dịch ngân hàng

Mar 12 2024 02:00PM

Kính gửi Quý khách hàng,

Ngân hàng BPCE IOM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Ngân hàng”) chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng suốt thời gian qua.

Nhằm thể hiện cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các nghĩa vụ quốc tế Phòng Chống Rửa Tiền (“PCRT”) và Chống Tài Trợ Khủng Bố (“TTKB”), Cấm Vận và Phòng Chống Tội Phạm, chúng tôi muốn thông báo về một cập nhật gần đây liên quan đến giao dịch ngân hàng.

Căn cứ vào:

  • Các khuyến nghị của FATF, và các nghĩa vụ quốc tế về PCRT, TTKB, Cấm Vận và Phòng Chống Tội Phạm.
  • Luật Chống Khủng Bố số 28/2013/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội và các nội dung sửa đổi.
  • Luật Chống Rửa Tiền số 14/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023.
  • Nghị định số 19/2023/ND-CP ngày 28 tháng 7 năm 2023, quy định về việc thực hiện một số điều của Luật Chống Rửa Tiền.
  • Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2022, hướng dẫn việc thực hiện Luật Chống Rửa Tiền.
  • Công văn số 06/Cuc V.3 ngày 6 tháng 1 năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thông báo danh sách đối tượng cần truy nã do Bộ Công an ban hành.
  • Danh sách trừng phạt, danh sách khủng bố, danh sách truy nã do các tổ chức quốc tế và chính phủ ban hành.

Trong quá trình thực hiện các giao dịch ngân hàng của Quý khách, trong những trường hợp có có dấu hiệu đáng ngờ hoặc cần xác minh thêm về giao dịch, chúng tôi có thể kính đề nghị sự hợp tác của Quý khách cung cấp thông tin định danh của người gửi hoặc người nhận, và các thông tin khác của giao dịch nhằm hỗ trợ chúng tôi trong việc xác minh giao dịch. Nếu chúng tôi không nhận được thông tin cần thiết, các giao dịch sẽ bị từ chối hoặc đình chỉ và báo cáo cho cơ quan chức năng.

Sự hợp tác của Quý khách trong việc cung cấp thông tin này trong những trường hợp như vậy là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính. Chúng tôi rất đánh giá cao sự hiểu biết và sự hợp tác của Quý khách trong vấn đề này.

Cảm ơn Quý khách đã chú ý đến vấn đề này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm sự làm sáng tỏ, xin vui lòng liên hệ với Phòng Tuân Thủ của Ngân hàng chúng tôi tại hochiminh.compliance@bpce-vietnam.com hoặc qua số điện thoại +8428-3932 6017.

Trân trọng,

Ngân hàng BPCE IOM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh