THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VỀ TÀI KHOẢN THANH TOÁN KHÔNG HOẠT ĐỘNG

Jun 14 2021 09:53AM

Kính gửi Quý khách hàng,

Ngân hàng BPCE IOM – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“BPCE”/”Ngân hàng”) chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua.

Vì lý do bảo đảm an toàn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng, BPCE xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các quy định về cách ứng xử với các Tài khoản thanh toán không hoạt động như sau:

  1. Định nghĩa về Tài khoản thanh toán không hoạt động
  • Tài khoản thanh toán không hoạt động (sau đây gọi tắt là “Tài khoản không hoạt động”) có nghĩa là tài khoản thanh toán không được chủ sở hữu tài khoản phát sinh giao dịch trong 180 ngày liên tiếp, ngoại trừ các giao dịch về tính phí/lãi hoặc các giao dịch không phát sinh từ chủ sở hữu tài khoản.
  • BPCE IOM HCM sẽ thực hiện rà soát định kỳ đối với các tài khoản này để kịp thời xử lý.
  1. Quy định về ứng xử với Tài khoản không hoạt động tại BPCE
  • Ngay khi Tài khoản được xác định ở trạng thái không hoạt động, Ngân hàng có thể tạm khóa các giao dịch do chủ sở hữu tài khoản phát sinh cho đến khi trạng thái không hoạt động của Tài khoản được hủy bỏ. Trạng thái không hoạt động của Tài khoản chỉ có thể được hủy bỏ theo toàn quyền quyết định của BPCE với điều kiện là nó dựa trên yêu cầu của khách hàng và thỏa mãn các yêu cầu rà soát cần thiết của BPCE.
  • Bên cạnh phí duy trì tài khoản áp dụng cho các loại tài khoản mở tại BPCE, một khoản phí quản lý riêng biệt sẽ được áp dụng cho tài khoản không hoạt động định kỳ hàng tháng. Phí này có thể được BPCE cập nhật tùy từng thời điểm và được công bố trên trang thông tin điện tử của BPCE tại địa chỉ https://www.bpce-vietnam.com.
  • Tài khoản không hoạt động có số dư bằng 0 sẽ bị đóng sau 30 ngày kể từ ngày thông báo cho khách hàng. Ngân hàng sẽ tiến hành thông báo về việc đóng tài khoản cho khách hàng qua bất cứ kênh nào sau đây: trang web của BPCE, thư điện tử hoặc các kênh khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Quy định về Tài khoản không hoạt động có hiệu lực từ ngày 01/06/2021. Để đảm bảo hoạt động dịch vụ được liên tục, BPCE đề nghị Quý khách có các tài khoản không hoạt động liên lạc với Ngân hàng để được hỗ trợ kích hoạt lại tài khoản.

Tuân thủ quy định pháp luật, Quy định này có thể được BPCE sửa đổi theo từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của BPCE và là một phần không tách rời của Điều Kiện Giao Dịch Chung đối với dịch vụ mở và sử dụng tài khoản. Nếu Quy định này bị coi là vô hiệu, phạm pháp, hoặc bất khả thi dưới bất kỳ hình thức nào theo các quy định pháp luật có hiệu lực, tính hiệu lực, giá trị pháp lý, và tính khá thi của các điều khoản còn lại của Các Điều Kiện Giao Dịch Chung sẽ không bị ảnh hưởng hoặc vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào.

Trân trọng.

Juan-Pedro Duran Lopez

Tổng Giám Đốc